Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zapewnienie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych jest jednym z podstawowych zadań naszej firmy. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Dane osobowe na Stronie Internetowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej usługobiorcę jest dobrowolne, chyba że Państwo celowo podają swoje dane osobowe (np. podczas rejestracji lub ankiety) lub wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Podane przez Państwo dane osobowe są wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celu świadczenia usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej, w szczególności podczas odpowiadania na Państwa pytania, sprawdzania i analizowania informacji zawartych na stronie internetowej, zapewniania dostępu do niektórych informacji i ofert na naszej Stronie internetowej i pocztą elektroniczną, a także informacje o nowościach, produktach i usługach firmy.

Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

Nasza firma Prawo posiada prawo przetwarzania danych osobowych w następujący sposób: gromadzenie, systematyzacja, akumulacja, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), pobieranie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez naszą firmę w okresie rejestracji na stronie internetowej. Zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta przez wysłanie pisemnego zawiadomienia do naszej firmy. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zobowiązujemy się do zaprzestania przetwarzania lub zapewnienia zakończenia takiego przetwarzania. Jeśli zachowanie danych osobowych do celów ich przetwarzania nie jest już wymagane, zgadzamy się zniszczyć dane osobowe lub zapewnić ich zniszczenie w terminie nieprzekraczającym trzydziestu dni od daty otrzymania powiadomienia.

Nasza firma nie może przekazywać danych osobowych stronom trzecim niepowiązanym z firmą, a także przetwarzać dane osobowe w sposób i do celów nie przewidzianych w niniejszej Polityce prywatności.

Nasza firma podejmuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą lub zmianą, a także przed nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych.

COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę Internetową). Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony Internetowej w następujących celach:

  • dostosowywania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej;
  • zapamiętywanie danych z wypełnianych formularzy i ankiet;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony Internetowej;
  • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Stronę Internetową poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.